این نرم افزار با اندیشه تسهیل ارتباطات كاربران ISPهایی كه مجهز به برنامه IBS هستند طراحی شده است و جهت اتصال به اینترنت بدون نیاز به ایجاد dialup connection در ویندوز می باشد.

این نرم افزار در حین اتصال به كاربر این امكان را می دهد كه از سرعت اتصال و میزان send وReceive داده ها، به صورت عددی و نموداری اطلاع داشته باشد.

علاوه بر این نرم افزار فوقكلیه علل عدم برقراری ارتباط را توسط پیغامهای کاملا مشخص به اطلاع كاربر می رساند و این امكان را به كاربر می دهد كه متوجه ایراد موجود شده و درصورت نیاز با اطلاعات كافی جهت رفع مشكل به كنترل كننده ISP مربوطه مراجعه نماید.  

با استفاده از این dialer كاربر به سادگی می تواند با وارد كردن و ذخیرهPassword , Username و شماره تلفن های ISP مورد نظر و درصورتاستفاده از LAN ، IPكامپیوتر ارتباط دهنده به اینترنت متصل شود .برای اتصال با استفاده از خطوط ADSL Broadband نیز می توان از این نرم افزار استفاده کرد.همچنین كاربر می تواند تاریخچه اتصالات خود در این برنامه نیز علاوه بر گزارشات IBS مشاهده نماید.

این نرم افزار با تسهیل مراحل تغییر پوسته

امکانات نرم افزار :


 

اتصال به شبکه و استفاده از سرویس اینترنت بدون نیاز به ایجاد و تنظیم Dialup Connection

 

مشاهده پیامهای خطا بصورت دقیق

 

مشاهده علت عدم اتصال کاربران سرویس دهندگانی (ISP) که از نرم افزار IBSng استفاده می کنند به منظور جلوگیری ازتماسهای بی مورد و مکرر از طرف آنها

 

مشاهده نمودار داده های دریافتی و ارسالی در هنگام اتصال به شبکه

 

آگاه ساختن كاربر از اعتبار فعلی

 

مشاهده و آگاهی از گزارشات اتصالات گذشته

 

مشاهده وضعیت سرعت اتصال کاربران در زمانهای مختلف

 

تغییر Skin (طراحی گرافیکی) برنامه IBSngDialer توسط هر سرویس دهنده (ISP) تنها با داشتن آشنایی با HTMLو Javascript برای طراحی صفحات

 

ارسال پیام از طریق سرویس دهنده (ISP) به كاربر و برعکس

 

امکان میزبانی هر نوع ActiveX به منظور افزایش کاربری نرم افزار مانند Messagingو VoIP

 

معرفی سرویسهای اختصاصی سرویس دهندگان در صفحات IBSngDialer مثلا برای یک سرویس دهنده با سرویسهای Game Playing : صفحات مربوط به Game های در حال اجرا در صورت ارائه بازیهای Online و مشاهدهActive Game Rooms و High Scores

دانلود  ۷۲۳